Advent 2023 – dag 8

De tweede week van Advent begint vandaag met het aansteken van twee kaarsen. Het weekthema is ‘Vrede’. Ook deze week staan daar bij stil met teksten uit de Bijbel. Daarbij sluit ik aan bij het Bijbelleesrooster van de Kerk (zie www.dagelijksevangelie.org). Daarnaast nodig ik je uit om regelmatig te gaan wandelen in de natuur. Stilte en natuur zijn hulpmiddelen om met aandacht te leven. Om te kunnen luisteren. Naar je hart, naar je omgeving, naar de schepping en bovenal naar de Schepper zelf.

Bereid de weg van de Heer

Tijd van verwachting

Toeleven naar Kerst, is toeleven naar de geboorte van Christus. Maar Advent staat ook in het teken van de volgende komst van Christus. Het is belangrijk om ons daar ook op voor te bereiden. Die weg voor Christus te bereiden. De komst van het eeuwigdurende Vrederijk. Wat kan de tijd waarin we leven ons daarnaar doen verlangen!

Om over na te denken

Bereid jij je voor op de komst van Jezus? Hoe doe je dat of hoe zou je dat willen doen?

Het thema van deze week is vrede. We zien er vaak maar weinig van. Toch kunnen we op onze eigen plek ook werken aan vrede. Op welke manier wil jij dat komende week doen?

Reacties zijn gesloten.