Advent 2023 – dag 2

Welkom bij de Adventskalender van Zinstap. Het thema van deze eerste week is ‘Hoop’. We staan daar bij stil met teksten uit de Bijbel. Daarbij sluit ik aan bij het Bijbelleesrooster van de Kerk (zie www.dagelijksevangelie.org). Daarnaast nodig ik je uit om regelmatig te gaan wandelen in de natuur. Stilte en natuur zijn hulpmiddelen om met aandacht te leven. Om te kunnen luisteren. Naar je hart, naar je omgeving, naar de schepping en bovenal naar de Schepper zelf.

Ben je het waard?

“Heer, ik ben het niet waard…”

Tijdens een eucharistieviering in de Katholieke kerk worden deze woorden door de gelovigen uitgesproken: “Heer, ik ben niet waard dat u tot mij komt…”

Het strookt niet echt met het beeld wat de hedendaagse mens heeft. “Je bent waardevol,” wordt je van alle kanten voorgehouden. Heeft deze romeinse officier simpelweg een minderwaardigheidsgevoel of is hier meer aan de hand?

Het blijkt dat deze man een hoge positie heeft. Anderen spreken positief over hem, hij is een goed mens (zie ook Lucas 7 vers 4). Volgens omstanders is hij het waard dat Jezus met hem meegaat.

Nee, dat hij deze woorden spreekt, heeft minder met hemzelf te maken, maar álles met Jezus. Hij gelooft en ziet Jezus voor Wie Hij is. Dat maakt de eer om de Zoon van God in zijn huis te ontvangen te groot!

Spreek…

Het is ook niet nodig. Want slecht één woord van Jezus is genoeg om de knecht te genezen. De officier weet het, gelooft het en dat is dan ook alles wat hij vraagt.

Zo krachtig is het woord van Jezus. Hij spreekt ook vandaag nog. Hoor je Hem? Om Hem te verstaan is het noodzakelijk dat je luistert. Echt luistert en openstaat.

Stilte

Uit ervaring weet ik dat de stilte kan helpen. Om van binnen stil te worden en zelfs je gedachten te laten zwijgen. Zodat er werkelijk ruimte ontstaat voor God om tot je te spreken. Niet altijd met woorden. Soms met een lied, een ontmoeting. Of door de natuur. Onze Schepper heeft mogelijkheden te over om tot je door te dringen. Hij is Creatief.

Ik ben het waard

Het is duidelijk dat Jezus geen moment twijfelt of de romeinse officier zijn aandacht wel waard is. Hij reageert meteen: Ik ga mee…

Nee, het is niet nodig. Maar Jezus vindt hem wél alles waard. En jou ook. Toelevend naar Kerst denk ik aan die ene bijbeltekst uit Johannes: “Zo lief had God de wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf…”

Om over na te denken

Naar welk woord van de Heer verlang jij?

Misschien is vandaag een goed moment om Hem jouw vraag in de stilte (tijdens een natuurwandeling?) voor te leggen…

Reacties zijn gesloten.