40dagentijd 2023 – vierde woensdag

Woensdag 15 maart 2023

We zijn aangekomen in de middelste week van de lijdenstijd of veertigdagentijd. Drie weken geleden was het Aswoensdag en over ruim drie weken begint het Paastriduüm; de dagen Witte Donderdag tot en met Paaszondag.

In het midden van deze periode gaat het vandaag over de wet. Best een stevig onderwerp. Wat kunnen we daar vandaag mee?

Ik kan wel zelf uitleggen wat ik in deze tekst lees of wat Bijbelse Commentaren erover zeggen. Maar vandaag doen we het anders. Passend bij de 40dagentijd. Een moment van biddend Bijbellezen en bezinnen. Ook wel Lectio Divina genoemd.

Lectio Divina bestaat uit 4 stappen. Ik leg ze hier één voor één uit. Maar pak er eerst een bijbel bij in jouw voorkeursvertaling. Zoek dan Mattheüs 5 op. We lezen voor deze Lectio de verzen 1 tot en met 17.

Stap 1 Lectio (lezing):
Lees de tekst langzaam en zo mogelijk hardop door. Proef elk woord en elke zin. Herhaal het lezen van deze tekst nog enkele keren in stilte. Merk op waar een woord of zin je raakt. Blijf daar even bij haken.

Stap 2 Meditatio (overweging):
Wat roepen deze woorden of zinnen bij je op? Waar raakt het aan jouw leven? Wat zegt het je daarover? Lees met deze vragen nogmaals de tekst en herkauw de woorden als het ware.

Stap 3 Oratio (gebed):
In deze stap geef je antwoord aan God in reactie op wat de tekst oproept bij jou. Wellicht een vraag of verlangen. Wat wil je naar Hem uitspreken?

Stap 4 Contemplatio (beschouwen):
Blijf nog een tijdje in de aanwezigheid van God. Ervaar en geniet.

Je kunt na afloop voor jezelf noteren wat je opviel of wat je zou willen bewaren. Wanneer je vaker op deze manier bidt en daar een dag- of logboek van bij houdt, kun je na verloop van tijd hele mooie ontwikkelingen opmerken.

Lectio Divina wordt ook wel een vorm van contemplatief gebed genoemd. Mocht je interesse hebben in andere vormen van contemplatief of meditatief bidden, dan beveel ik je mijn webinar ‘Meditatief bidden: rusten in de aanwezigheid van God’ van harte aan. Deze organiseer ik op donderdagavond 30 maart.

Ik wens je een goede gebedstijd. De volgende mail komt weer op woensdag, 22 maart. Tot dan!

Reacties zijn gesloten.