40dagentijd 2023 – derde woensdag

Woensdag 8 maart 2023

Het is alweer de derde woensdag in de veertigdagentijd. Vandaag over een maand is het Stille Zaterdag, de dag na Goede Vrijdag. De Bijbeltekst van de dag lijkt vandaag weinig bemoedigend. Het gaat over dienen, lijden, vervolging, sterven. Een volgeling van Jezus kan heel wat te wachten staan. Waar begin je eigenlijk aan?

Het is vast herkenbaar: de vele verhalen over leiders die er een potje van maken. Niet omdat ze niet daadkrachtig genoeg zijn, maar omdat ze met ijzeren vuist regeren en anderen hun wil op proberen te leggen. Wie wordt daar beter van?

Momenteel lees ik een boek over de regel van Benedictus. Dit is de regel waar vele kloostergemeenschappen door geïnspireerd zijn en volgens welke ze hun leven vormgeven. De auteur stipte de kern aan van de Regel. Verrassend genoeg gaat het niet over stilte of liefde of gehoorzaamheid. Nee, de kern is nederigheid.

Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar bij het woord nederigheid krijg ik altijd wat kriebels. Het voelt onderdanig, passief. En daar ben ik best allergisch voor.

Maar waar gaat het eigenlijk om?

Benedictus wilde niet zeggen dat je je eigen leven maar moet verwaarlozen en de ander altijd voorgaat. Want hij heeft ook duidelijke instructies voor de abt, de leider van de kloostergemeenschap. Die moet vooral niet de zorg voor zijn eigen ziel vergeten!

Ik denk dat het precies daarom gaat. Je ziel voeden en vullen door Christus zelf. Dan ontstaat er vanzelf een ander perspectief. Het draait dan niet meer om jou, maar om Hem. En in Christus krijg je dan ook oog voor de ander die op jouw pad geplaatst wordt. Want volgens Benedictus kan elke gast (en in ons geval dus elke mens die je ontmoet) Christus zelf zijn. Als dat geen ander perspectief is…

Goed leiderschap is dienend. Goed leiderschap is gericht op het welzijn van de ander. Eigenlijk krijgt ons leven sowieso pas écht zin en betekenis als we ons richten op het geluk van de ander. En daarmee zijn we eigenlijk weer terug bij vorige week, toen we het hadden over de juiste richting van ons leven bepalen.

De vragen van vandaag:

Wat roept het woord nederigheid op bij jou?

Zijn er situaties of relaties in je leven waar je wellicht meer dienend kunt zijn, waardoor de ander ruimte krijgt om te leven, te zijn?

Op de vierde woensdag, 15 maart, gaan we verder met de 40dagenkalender.

Reacties zijn gesloten.